Szkolenia z układu hamulcowego (Brembo)

W trakcie szkolenia były poruszane poniższe zagadnienia:

  • poznanie podstawowych informacji na temat elementów układu hamulcowego
  • problemy występujące w trakcie eksploatacji
  • prawidłowa weryfikacja uszkodzonych elementów
  • zapobieganie problemom eksploatacyjnym w trakcie montażu
  • przyczyny i skutki występowania problemów technicznych 

Celem szkolenia była:

  • odpowiednia weryfikacja uszkodzeń elementów układu hamulcowego
  • poznanie procedur wspomagających prawidłową wymianę elementów układu hamulcowego
  • wyznaczenie argumentów technicznych w kontakcie z klientem