Polityka prywatności

Abak-Moto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies w serwisie internetowym należących do Abak-Moto

Niniejszy dokument został stworzony przez Abak-Moto w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia jakie Abak-Moto przypisuje problematyce ochrony prywatności Użytkowników serwisów, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 • udzielenia Użytkownikom informacji odnośnie wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 10 lutego 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 243).

Prywatność oraz bezpieczeństwo danych Użytkowników serwisów jest jednym z priorytetów Abak-Moto. Wobec powyższego Abak-Moto. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom ochronę prywatności co najmniej odpowiadającą standardom określonym w obowiązujących przepisach, jak również zobowiązuje się do wykonywania działań zapobiegających ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Wszelkie modyfikacje w obowiązującej Polityce zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie.

Definicje

 1. Administrator – oznacza ABAK-MOTO Tochowicz, Żurek, Kopiec Sp. J. z siedzibą przy ul. Warzywna, 940-545 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025700, NIP: 9542022592, REGON: 271218714, która świadczy usługi drogą elektroniczną,
 2. Dane osobowe – oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Obejmują one zazwyczaj imię i nazwisko, adres, nazwę Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu,
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5. Serwis – oznacza stronę internetową bądź aplikację, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy,
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 

Dane osobowe

 

Dane zbierane podczas rejestracji

Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie nie są obowiązkowe; są jednak konieczne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu.
Podane przez Użytkownika dane osobowe, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda, będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie i celu, jaki dana zgoda obejmowała lub w celu zgodnym z RODO. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
Użytkownik, który umieścił dane w formularzach lub newsletterze ma prawo do:

 1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
 2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
 3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy wyrażenia zgody. 
 4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych, 
 5. złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Okres przetwarzania danych osobowych w formularzach – 5 lat, a dla newslettera – 3 lata.
W zakresie przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych Abak-Moto można kontaktować się pod adresem e-mail: iodabak@abak-moto.pl


Dane zbierane automatycznie

W sposób automatyczny zbierane są wyłącznie dane zawarte w plikach cookies.
W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty. Należą do nich adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego – nie pozwalają one jednak na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte w szczególności do analizy działań Użytkowników na Serwisie, dostosowywania Serwisu i jego funkcjonalności do zmieniających się oczekiwań Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.


Cookies i statystyki

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji użyteczności oraz dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika. Są one również wykorzystywane przy tworzeniu zagregowanych, anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie jego struktury oraz zawartości, z wyłączeniem jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu.
Wyróżnia się dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki cookies to pliki tymczasowe, pozostające na Urządzeniu Użytkownika aż do momentu wylogowania się z Serwisu bądź wyłączenia oprogramowania, natomiast pliki stałe pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ręcznego usunięcia dokonanego przez Użytkownika.
Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie za pośrednictwem rozwiązania Google Analytics.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej; za pomocą ustawień systemu możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub wyłączenie dostępu plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności Serwisu.

Zabezpieczenie sprzętu Użytkownika

Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową „firewall”.
Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
Użytkownik korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Dodatkowe pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres:
iodabak@abak-moto.pl lub marketing@abak-moto.pl